Interesse in een baan in de culturele sector? Amsterdamse School Museum Het Schip biedt een veelheid aan functies: van conservator tot publieksmedewerker en van beveiligingsmedewerker tot marketeer.

Amsterdamse School Museum Het Schip zoekt publieksmedewerkers.

Amsterdamse School Museum het Schip is zich bewust van haar maatschappelijke positie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen wij op de volgende manieren:

Museum Het Schip is onder de naam Stichting De Golf door de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).