De Belastingdienst heeft nieuwe regels waardoor het nog voordeliger wordt om belastinvrij te schenken. Museum Het Schip (of beter gezegd Stichting De Golf) is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Een gift kunt u altijd aftrekken boven een bepaald drempelbedrag van het inkomen.

Wilt u jaarlijks schenken, maar minder dan het drempelbedrag van uw inkomen? Dan is periodiek schenken voor minimaal vijf jaar aantrekkelijk. Vroeger moest je dit altijd vastleggen bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dat echter niet meer. De belastingdienst heeft een formulier waarop dit vastgelegd kan worden. Door uw giften vast te leggen in deze schenkingsovereenkomst blijft het hele giftbedrag, zonder onder- of bovengrens, aftrekbaar. In de schenkingsovereenkomst komt u met  Stichting De Golf (Museum Het Schip) overeen welk bedrag u voor minimaal 5 jaar wilt schenken. U kunt uw gift zelf overmaken of Museum Het Schip machtigen om het bedrag, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar af te laten schrijven. Klik hier voor meer informatie.