Mogelijkheden tot sponsoring Amsterdamse School Museum Het Schip

Het Amsterdamse School Museum Het Schip is op zoek naar sponsors om onder andere de GAUDI-tentoonstelling in 2018 te kunnen financieren. Het museum opende in 2001 zijn deuren in het wereldberoemde complex Het Schip van architect Michel de Klerk in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Dertien jaar later is Museum Het Schip uitgegroeid tot een volwaardig museum waar in 2016 53.000 bezoekers kwamen, waaronder 25% buitenlanders. Dankzij Museum Het Schip staat de Amsterdamse School als toeristische trekpleister op de kaart.

Het Amsterdamse School Museum Het Schip is een snelgroeiend museum dat de Amsterdamse School op succesvolle wijze onder de aandacht brengt. De Amsterdamse School is een belangrijke kunst- en architectuurstroming uit de eerste helft van de twintigste eeuw die in heel Nederland haar sporen heeft nagelaten en nog altijd inspiratie oplevert voor jonge architecten en kunstenaars. Wereldwijd groeit de fascinatie voor de Amsterdamse School, getuige de vele aandacht in internationale media voor Het Schip. Het museum is in 2016 uitgebreid met een schoolgebouw waarna de Amsterdamse School voor het eerst in haar volledige context getoond kan worden: zowel de architectuur en de kunst van de Amsterdamse School als de geschiedenis van de volkshuisvesting. En dat allemaal in het hoogtepunt van de Amsterdamse School: het gebouwencomplex Het Schip. Amsterdam, Nederland en de wereld heeft er met deze uitbreiding een nieuwe cultuurhistorische schatkamer bij gekregen. 

Museum Het Schip is een goed cultureel ondernemer en slaagt erin om een groot deel van de exploitatie via eigen inkomsten te genereren. Toch zijn deze inkomsten niet voldoende om een museum te kunnen exploiteren en tegelijkertijd grote investeringen te doen. Daarom heeft het museum financiële steun nodig. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Gemeente Amsterdam waren betrokken bij de oprichting van het Museum en zijn nog altijd Founders met een jaarlijkse financiële bijdrage in de exploitatie. Voor de uitbreiding van het museum zijn echter meer financiële middelen nodig. Daarvoor is het museum op zoek naar sponsors. Hiervoor heeft het museum een aantal mogelijkheden. Men kan hoofdsponsor worden, sponsor van een bepaald onderdeel of bedrijfsvriend.

Specifieke onderdelen waar het museum in ieder geval sponsors voor zoekt, zijn:

1.       Restauratie en inrichting van binnenplein met straatmeubilair

2.       Expositie postkantoor met meubels en attributen van de voormalige PTT en Giro

3.       Verwerving en beheer nieuwe collectiestukken Amsterdamse School

4.       Adoptie van een zaal over bijvoorbeeld architectuur, volkshuisvesting of toegepaste kunst

5.       Adoptie van de arbeiderswoning onder de toren

6.       Tijdelijke exposities, zoals de GAUDI-tentoonstelling in 2018

7.       Educatieve activiteiten

8.       Lunchroom en auditorium

9.       Dependance Bezoekerscentrum De Dageraad in Plan Zuid Berlage

10.    Advertenties en reclamespotjes over het museum

11.    Voor een bepaalde of onbepaalde tijd kinderen tot 12 jaar of zelfs tot 20 jaar gratis toegang gevenMaatwerk

Voor het museum zijn sponsors belangrijk. Het gaat om een samenwerking waar beide partijen belang bij hebben. Ieder bedrijf is uniek. Daarom is ook iedere sponsorrelatie uniek en op maat gemaakt. Hieronder geven we slechts als richting voor zo’n relatie een aantal mogelijkheden. Bij sponsoring gaat het om maatwerk. Sponsorvarianten kunnen dan ook gecombineerd worden of op specifieke wensen af gestemd.

Hoofdsponsor

Een hoofdsponsor verbindt zich aan het museum door het museum voor tenminste drie jaar jaarlijks een bijdrage te geven van tenminste €40.000,-, exclusief BTW. Hierbij wordt een samenwerking aangegaan, waarbij de hoofdsponsor partner wordt en gebruik kan maken van verschillende faciliteiten van het museum. Het gaat om samenwerking op maat dat met de hoofdsponsor afgesproken wordt in een sponsorpakket. Daarbij kan men denken aan:

·         Het gebruik van Museum Het Schip in reclame-uitingen

·         Logovermelding op de website van Museum Het Schip en Het Platform Wendingen

·         Naamsvermelding in flyers- en nieuwsbrieven van het museum

·         Vermelding met bedrijfslogo als hoofdsponsor bij de ingang van het museum

·         De mogelijkheid om twee keer per jaar een avond of middag in het museum te organiseren om relaties te ontvangen

·         Twee gratis rondleidingen naar keuzen voor groepen.

·         Vier bedrijfsjaarkaarten voor gratis toegang tot het museum

Sponsor

Het is mogelijk om onderdelen van het museum te sponsoren waar een bedrijf een speciale binding mee heeft. Dit kan zowel om de inrichting van het museum gaan maar ook om specifieke zalen en onderdelen van de expositie. De bijdrage is tenminste jaarlijks €3000,- voor drie jaar exclusief BTW. Over de tegenprestatie van het museum zijn weer afspraken te maken. In ieder geval biedt het museum hier aan:

·         Het gebruik van gesponsorde onderdelen van het museum in reclame uitingen.

·         Logovermelding bij het specifieke onderdeel van het museum

·         Logovermelding bij het specifieke onderdeel op de website van het museum

·         Naamsvermelding bij ingang Museum

·         Twee kaarten voor gratis toegang.

·         Een gratis groepsrondleiding

·         De mogelijkheid om één keer per jaar het auditorium of cursuslokaal gratis te gebruiken

Behalve een jaarlijkse bijdrage als sponsor, is het ook mogelijk om een eenmalige bijdrage te leveren. Over de tegenprestaties van het museum kunnen dan eveneens afspraken gemaakt worden.

Bedrijfsvriend

Museum Het Schip beschikt over een Vriendenorganisatie met een Stuurgroep die de Vrienden van activiteiten van het museum op de hoogte houdt. Ook worden Vrienden voor openingen uitgenodigd en zijn er tenminste twee Vriendendagen per jaar. Niet alleen particulieren, ook bedrijven kunnen Vriend worden. Dit zijn Bedrijfsvrienden. Het Bedrijfsvriendschap kost minimaal €750,- euro per jaar. Hiervoor wordt men uitgenodigd voor de activiteiten van de Vrienden .

Donaties

Naast sponsoring bestaat de mogelijkheid van donaties( schenkingen). Het doel van de donatie kan worden aangegeven. Bij donaties kunnen echter geen afspraken worden gemaakt over tegenprestaties. De donaties kunnen als bedrijf worden gedaan maar ook als particulier. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de belastingvoordelen die gelden voor goede culturele doelen. De volgende donaties zijn mogelijk:

 - Het schenken van een eenmalig bedrag.

- Het schenken van een jaarlijks bedrag voor tenminste vijf jaar, vastgelegd met een formulier van de Belastingdienst.Het voordeel hiervan is dat er geen drempel geldt voor het aftrekken van inkomstenbelasting.

- Legaten of erfenissen, geregeld in een testament.

ANBI

Museum Het Schip is de handelsnaam van Stichting de Golf die door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor gelden belastingvoordelen voor zowel Museum Het Schip als donateurs. Het RSIN nummer is 805932896

Voor meer informatie over de mogelijkheden van sponsoren en schenken, kan altijd contact worden opgenomen met de Sponsorgroep van Museum Het Schip. Contactpersoon is directeur en oprichter Alice Roegholt Telefooon: 020 6868595 of 0648426751.