De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vindt u een aantal gegegevens.

 

Naam:  Museum Het Schip is de handelsnaam van Stichting De Golf. Museum het Schip staat dan ook bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam Stichting De Golf.

Kamer van Koophandel nummer Museum Het Schip/stichting De Golf: 41217024

RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8059.32.896

Postadres: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45, 1013 WG Amsterdam

 

Bestuursleden:

Vladimir Stissi, voorzitter

Ab Vos, secretaris 

Gerard Anderiesen 

 

Directeur: Alice Roegholt Zakelijk directeur: Josee Roël

 

Doelstelling van Museum Het Schip:
De stichting heeft ten doel om de volkshuisvesting, architectuur en vormgeving in brede zin aan de orde te stellen en De Amsterdamse School daarin een positie te geven.

 

Beloningenbeleid
De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en kunnen maximaal voor een vrijwilligersvergoeding van 1500 euro per jaar in aanmerking komen.  Het salaris van de directeur en medewerkers is gebaseerd op gebruikelijke schalen. Incidenteel kunnen mensen op projectbasis tijdelijk voor een hogere vergoeding  ingehuurd worden.

 

Beleidsplan vier jaar: Lees  Samenvatting_Strategisch_plan_Museum_Het_Schip.pdf

Beleidsplan 2017-2020: Lees BeleidsplanHetSchip2017totmet2020.pdf

 

Uitbreidingsplan Museum Het Schip:

Lees Fondsen- en sponsorplan Museum Het Schip

Lees Sponsorplan in English, Read: Outline for Sponsors & Funds

 Lees het expositieplan: Expositieplanuitbreiding.pdf

 

Jaarverslagen

2012:

Lees Stichting_De_Golf_jaarrekening_2012.pdf

Lees: Jaarverslag2012web.pdf

 2013:

Lees Jaarekening2013web.pdf

Lees:JAARVERSLAG2013web.pdf

2014:

Lees: Jaarrekening2014web.pdf

Lees:Jaarverslag2014klein.pdf

2015:

Lees: StichtingGolfJaarrekening2015.pdf

Lees: Jaarverslaghetschip2015.pdf

2016:

Lees: Jaarrekening2016definitiefweb.pdf

 Lees: Jaarverslag 2016

2017:

Financiëel en inhoudelijk jaarverslag: Lees....

De boekhouding wordt uitgevoerd met steun van financieel administratiebureau Jan Willem Dingemanse. De definitieve jaarrekening 2012 en 2013 is opgesteld door Ale Bosma van het accountsbureau De Hooge Waerder. De Jaarrekening 2014 en 2015  en 2016 is opgesteld door Alletto accountants & adviseurs. De jaarrekening van 2017 door Visser & Visser.

  

ANBI-logo1

 Boekpresentatie heelklein2Boekpresentatie heelklein