Het Juryrapport over Museum het Schip:
In het Stadsdeel Westerpark in Amsterdam staat een van de beroemdste woonblokken ter wereld: Het Schip van de architecten Kramer en De Klerk, gebouwd in 1920 in opdracht van Woningbouwvereniging De Dageraad. Het bouwblok is een internationale icoon geworden, de uitdrukking van het enthousiasme en de ambities waarmee in de vroege jaren twintig van de vorige eeuw door het Amsterdamse gemeentebestuur en de Amsterdamse woningcorporaties werd gewerkt aan de volkshuisvesting. Toen in 2001 de Woningwet 100 jaar van kracht was, werd in Amsterdam het initiatief genomen om juist in dit bouwblok een museum voor de volkshuisvesting en de Amsterdamse School te vestigen. Dat initiatief vestigt ook de aandacht op de vele zorgvuldige restauraties die in Amsterdam sinds de jaren tachtig hebben plaatsgevonden. Grote delen van de woonbuurten uit de negentiende eeuw en de jaren twintig en dertig zijn inmiddels ingrijpend gemoderniseerd, waarbij veel aandacht werd besteed aan het herstel van de oorspronkelijke architectonische details. In ‘Museum Het Schip’ werken inmiddels enkele belangrijke organisaties samen: de Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Westerpark, de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties, en de woningbouwverenigingen Eigenhaard, de Dageraad, Ymere en de AWV. Museum het Schip, herstel en renovatie van postkantoor en woning Oostzaanstraat, Amsterdam Initiatiefgroep: Museum Amsterdamse School Renovatie woning: Architektenbureau M. van Haaren BV Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Westerpark, 2006 Naast een museale presentatie in het voormalige postkantoor in het complex is inmiddels onder het beroemde torentje van Michel de Klerk een museumwoning ingericht, er is een ontvangstruimte ontstaan voor lezingen en feestelijke bijeenkomsten en er komt een beeldentuin met objecten uit de periode van de Amsterdamse School zoals de beroemde Girobussen, armaturen voor straatverlichting en monumentale hekwerken. Inmiddels zijn ook plannen opgevat om een uitbreiding van het museum te realiseren in de school die destijds deel uitmaakte van het complex. Daar zou vooral tot uitdrukking moeten komen dat de Amsterdamse School een kunststroming was die invloed had op allerlei verschillende terreinen van kunsten en nijverheid, zoals meubelontwerp, beeldhouwkunst, siersmeedwerk, ceramiek en glazenierskunst. Museum Het Schip heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot een belangrijk en goed bezocht museum, er komen jaarlijks meer dan 10.000 betalende bezoekers en het museumbeleid richt zich expliciet op educatie en een actieve beleving van de Amsterdamse School, de vroege volkshuisvesting in Amsterdam en actuele ontwikkelingen. Het draagt daardoor bij aan historisch bewustzijn en aan belangstelling voor de actuele maatschappelijke en culturele betekenis van de gebouwde omgeving. In het kader van de Arie Keppler Prijs mag het een bijzondere omstandigheid genoemd worden dat de familie van Arie Keppler in de persoon van zijn zoon Jan betrokken is bij de opzet en de ontwikkeling van het Museum. De jury van de Arie Keppler Prijs 2007 heeft grote waardering voor dit initiatief, voor de medewerking van zoveel Amsterdamse organisaties, voor de gefaseerde ontwikkeling van het concept, waardoor steeds nieuwe ideeën een plaats kunnen krijgen, èn voor de resultaten die tot nu toe bereikt zijn. Dit alles tegen de achtergrond van de ongelooflijke inspanning die in Amsterdam steeds weer wordt geleverd om dit belangrijke cultuurhistorische erfgoed door middel van ingrijpende renovaties voor de toekomst te bewaren.