De canon van de Nederlandse woningcorporaties, zoals samengesteld door Hans van Harten, voormalig directeur van de de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, begint met de sociale woningbouw van de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse in 1852 op Oostenburg in Amsterdam.

Lees: Canon van de volkshuisvesting en rol corporaties in Nederland(pdf)