De architecten van de Amsterdamse School ontwiepen niet alleen gebouwen. Ze streefden ernaar een totale visie uit te werken voor het straatbeeld; veel straatmeubilair werd door architecten en vormgevers in de Amsterdamse Schoolstijl ontworpen.

De Amsterdamse stadsarchitect Pieter Lucas Marnette (1888-1948) heeft veel op zijn naam staan. Hij ontwierp onder andere de bekende staande girobus, de rode brandmelder en de straatkiosk. Anton Kurvers (1889-1940) is verantwoordelijk voor de helmvormige gemeentegirobus en architect Jo van der Mey (1878-1949) heeft het bekende Amsterdamse straaturinoir, de Krul, een nieuw aanzien gegeven. Het straatmeubilair is te bewonderen in de Museumtuin.