De tentoonstelling ‘Dromen over Wonen’ is wegens succes verlengd tot eind oktober 2017. De tentoonstelling toont belangrijke projecten uit het verleden en vertelt het verhaal van de bewoners van vandaag door de ogen van fotograaf David Zijlstra. 

Dankzij de Woningwet van 1901 kon Nederland uitgroeien tot internationaal voorbeeld op het gebied van volkshuisvesting. Met behulp van overheidssteun konden woningbouwverenigingen goede en betaalbare woningen bouwen voor mensen met lage inkomens. Hiermee kwam een einde aan de armoedige woonomstandigheden die aan het einde van de negentiende eeuw heersten. Na de Tweede Wereldoorlog speelden de woningbouwverenigingen een belangrijke rol bij de wederopbouw en de stadsvernieuwing.

De verstedelijking blijft doorzetten, met als gevolg een grote druk op de woningmarkt. Vele nieuwkomers, van studenten tot vluchtelingen, moeten een plek krijgen. Hoe kunnen we steden toegankelijk houden voor iedereen? De drie onderzoeksgroepen van Amsterdam Arrivals tonen de resultaten van hun onderzoek naar ‘aankomstruimtes’: plekken waar nieuwkomers snel een tijdelijke plek kunnen krijgen.

 

De tentoonstelling duurt van 13 juni tot en met 30 september 2017