Van 1 april t/m 31 mei 2017 toont Het Schip de expositie Straatfantasten. Deze portretten van markante Amsterdammers behoren tot de sensitivistische tekeningen van graficus Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944). Zo noemde hij zijn fantasierijke verbeeldingen, die min of meer gedachteloos tot stand kwamen. De Mesquita's stijl sluit goed aan bij de Amsterdamse School. Hij kende veel Amsterdamse-Schoolkunstenaars persoonlijk en was betrokken bij het tijdschrift Wendingen, waarvoor hij negen omslagen ontwierp.

Deze tekeningen zijn een bruikleen van het Joods Historisch Museum Amsterdam. Ze vormen een aanvulling op de overzichtstentoonstelling die daar nog tot en met 11 juni 2017 te zien is. 
Lees meer...