In de tentoonstelling wordt aandacht  geschonken aan de woonsituatie van arbeiders in Nederland zowel vóór als na de invoering van de woningwet in 1901. Door de ogen van de bewoners van deze krotwoning (een gezin met  zeven kinderen) wordt inzicht gegeven in de geschiedenis en het belang van de sociale woning bouw in Nederland.

Betere woonomstandigheden voor arbeiders.

Nederland is beroemd om zijn Woningwet; het was het eerste land dat zo'n stap heeft gezet. Dit was hard nodig, want de arbeiders die massaal vanaf het platteland de steden introkken vonden hun onderkomen in kelders, sloppen, krotten en eenkamerwoningen, waar men met het hele gezin moest wonen. Straten werden dicht op elkaar gebouwd waardoor er weinig daglicht en frisse lucht was. Ongezonde woonomstandigheden veroorzaakten ziektes en epidemieën.

 

Met de invoering van de Woningwet in 1901 begon een bijzondere Nederlandse volkshuisvestingstraditie. Als antwoord op de erbarmelijke woonomstandigheden van de arbeiders ontstond een unieke samenwerking tussen overheid, corporaties en architecten met als doel het realiseren van een zo hoog mogelijke, betaalbare woonkwaliteit voor iedereen. Langzaam maar zeker werden de krotwoningen onbewoonbaar verklaard en maakten plaats voor betere woningen.

De museumwoning van Museum Het Schip, een arbeiders woning die is ingericht als een woning in de jaren twintig, probeert inzicht te geven in wat dit betekende voor de arbeiders die vanaf 1920 in woningcomplex Het Schip kwamen wonen.

Wat men bij Museum het Schip echter merkte dat het interessant is om dit gegeven in een bredere context te bekijken. Want alhoewel de woning destijds een enorme vooruitgang betekende in de leefomstandigheden van de arbeiders, is dit in deze tijd, waarin de televisie, de computer, maar ook het bad en de bank gemeengoed zijn geworden, minder goed te herkennen.

In de speciale tentoonstelling zal daarom aandacht worden geschonken aan de woonsituatie van de armere bevolking van Amsterdam vóór de invoering van de woningwet: hoe leefden arme mensen toen?

Krotwoning op ware grootte

Om dit inzichtelijk te maken heeft het museum van het stadsdeel een vergunning gekregen om tijdelijk een kijkdoos (een zeecontainer) naast het museum te zetten, waarin op werkelijke grootte (16 vierkante meter) een krotwoning is nagebouwd. Door de ogen van de bewoners van deze krotwoning (een gezin met zeven kinderen) wordt meer inzicht gegeven in de geschiedenis en het belang van de sociale woning bouw in Nederland. Bij deze tentoonstelling is bovendien een aantrekkelijk lesprogramma ontwikkeld voor zowel bassischolen als voor het voortgezet onderwijs.

Informatie en openingstijden

De tentoonstelling "Ik moet naar een kleinere woning omzien..." is als onderdeel van een reguliere rondleiding bij Museum Het Schip te zien

 

Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door steun van:

 

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West

Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties

VSB Fonds

Bouwfonds Cultuurfonds

P.W. Janssens' Friesche Stichting

Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligste Verlosser

Woningcorporatie Eigen Haard