De expositie geeft antwoord op de vraag hoe de Amsterdamse School tot zo'n geweldige kunst- en architectuurstroming heeft kunnen ontwikkelen. Het architectbureau van Eduard Cuypers als bakermat, de invloed van Nederlands Indië, de reizen naar Scandinavië en Duitsland, het tijdschrift wendingen en de rol van de woningbouwverenigingen. Hier ziet men de verbanden met Nederlands Indië, de Arts en crafts Movement in Engeland maar ook met schelpen en kristallen zoals die gewoon in de natuur voorkomen. Bij deze expositie is ook veel aandacht voor de geschiedenis van de volkshuisvesting.