Bij Het Schip kunt u  het boek “Piet Kramer bruggenbouwer van de Amsterdamse School” kopen en in Bezoekerscentrum De Dageraad een kleine tetoonstelling bezoeken.


Piet Kramer was een van de belangrijkste architecten van de Amsterdamse School. Hij was een vitale en eigenzinnige kunstenaar met een ongeremde scheppingsdrang. Van zijn creativiteit getuigen onder andere de honderden bruggen die het Amsterdamse stadsbeeld kleuren met hun verrassende architectuur en grillige smeedwerk.Vaak werkte hij samen met Hildo Krop, de stadsbeeldhouwer. Bijzonder is hoe Kramer en Krop de ruimte kregen om – in opdracht van de gemeente – deze ‘publieke werken' met hun zeer persoonlijke kunstuitingen te verrijken. Want rijk zijn ze, deze bruggen: rijk aan virtuoos smeed- en metselwerk en rijk aan beelden, vol lyriek en symboliek.

Het boek geeft een prachtig beeld van de alom aanwezige bruggen. De bekende bruggen in het Plan Zuid van Berlage, maar ook de omstreden bruggen in het centrum van de stad en de technische bruggen over doorgaande vaarwegen. En niet te vergeten de tientallen bruggen in het Amsterdamse Bos, de ‘speeltuin’ waar Kramer zich naar harte lust kon uitleven.

Dit boekt onthult de volle creatieve rijkdom van de bruggen en laat zien dat het de moeite loont daar even op stil te staan. In Bezoekerscentrum De Dageraad is een kleine expositie over de bruggen van Piet Kramer te bewonderen.