Ik word Vriend van Museum het Schip

 

 

Naam:.............................................................................................................

 

Adres:..............................................................................................................

 

Postcode en Woonplaats:...............................................................................

 

Eventuele naam duovriend:.............................................................................

 

Telefoon:................................................................

 

E-mail:......................................................................

 

Ik kies voor de volgende optie:

 

O Vriend voor 35 euro per jaar

O Royaal Vriend voor 50 euro per jaar

O Twee Vrienden op één adres voor 55 euro per jaar

O Twee Royale Vrienden op één adres voor 75 euro per jaar

 

Ik machtig Museum het Schip om ......... (minimaal 35 euro) tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van*:

 

Rekeningnummer:........................................

 

Naam rekeninghouder:.................................

 

Plaats rekeninghouder:.................................

 

Datum:...........................................................

 

Handtekening:................................................

 

 

 

*U kunt altijd na afschrijving binnen 56 dagen het bedrag terug laten storten.

 

 

 

Print dit formulier uit en lever het in bij de kassa van Museum het Schip of Bezoekerscentrum De Dageraad. U kunt het formulier ook in een gesloten en gefrankeerde envelope sturen naar:

Vrienden van Museum Het Schip, Oostzaanstraat 44, 1013 WE Amsterdam